Få alla dina koder snabbt,

säkert och enkelt!

  • Home
  • Ångerrätt Sverige

Ångerrätt Sverige

Ångerrätt

 

Du har rätt att ångra det här avtalet inom fjorton dagar från att det startar, utan att uppge någon anledning.

Om du vill använda din ångerrätt behöver du kontakta oss med ett tydligt meddelande (till exempel via brev, fax eller e-post) angående det beslutet. Du kan använda det bifogade standardformuläret för ångrande, men det är inte obligatoriskt.


För att upprätthålla avbrottsperioden räcker det att du skickar meddelandet om att använda ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Följderna av att avbryta

Om du avbryter det här avtalet inom ångerfristen återbetalar vi dig omedelbart, senast fjorton dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om ångrande. Ytterligare kostnader till följd av att du valt en annan leveransmetod än standardleveransmetoden ingår inte. För återbetalningen använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte kommit överens om annat med dig. Du kommer inte att debiteras för den här återbetalningen.

Standardformulär för ångrande

(Om du vill avbryta avtalet kan du fylla i det här formuläret och skicka tillbaka det.)

Till: Top Up B.V., Kerkenbos 1301, 6546 BG Nijmegen, The Netherlands, e-post: support@rapido.com

– Jag/vi (*) återkallar härmed avtalet som ingicks av mig/oss (*) angående köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*):
– Beställt den (*)/mottaget den (*):
– Kundens/kundernas namn:
– Kundens/kundernas adress:
– Kunden/kundernas underskrift (endast för meddelande på papper):
– Datum:


(*) Radera enligt vad som är lämpligt.

 

Kom ihåg att för många av produkterna som finns på vår webbplats är inte den lagliga betänketiden på 14 dagar tillämplig. Som förklaras i vårt Allmänna villkor dokument, kommer du att uppmanas samtycka till att avstå från din ångerrätt för dessa produkter, eftersom de kan användas omedelbart.